Kirjolohen talvipilkintä

Kirjolohen omatoiminen talvipilkintä ja pilkkikilpailut ovat suosittuja talvitykypäivä aktiviteetteja yrityksille.

Kir­jo­lo­hi on pilk­ki­sii­man pääs­sä hur­ja tais­te­li­ja, ja sen voi­ma­kas isku pilk­kiin aiheut­taa adre­na­lii­nin vir­taus­ta ja sydä­men tyky­tyk­siä. Kalan saa­mi­nen sii­man pää­hän voi olla jos­kus haas­ta­vaa, var­sin­kin vas­ta-alka­jal­le. Fis­hing Lea­de­rin opas­tuk­sel­la tämän kalan saa­mi­nen hel­pot­tuu. Tar­joam­me väli­neet ja vink­kaam­me par­haat tek­nii­kat tämän toi­si­naan oikuk­kaan kalan pyyn­tiin. Jos kyl­mä pää­see yllät­tä­mään, voi välil­lä käy­dä läm­mit­te­le­mäs­sä raken­ta­mas­sam­me pilk­ki­mö­kis­sä jos­sa kami­nan pääl­lä läm­pi­ää kah­vit ja samal­la pilk­kies­sä myös mak­ka­ran pais­to onnis­tuu kamii­nan läm­mös­sä. Ulkoi­lu­ta­pah­tu­maan lisä­jän­ni­tys­tä tuo ryh­mäl­len­ne jär­jes­tet­tä­vä pilkkikilpailu,jossa on pal­kin­to­na Fis­hing Lea­de­rin maa­han­tuo­mia vie­hei­tä sekä Kala­ku­nin­gas pokaa­li voit­ta­jal­le.

Vie­hei­siin pää­set tutus­tu­maan kalas­ta­mon verk­ko­kau­pas­sa.

Pakettiin sisältyy:

  • Majoi­tus Kämp­pä­kar­ta­nol­la
  • Kalas­tus­lu­vat Sam­mak­ko­lam­peen
  • Pilk­ki­vä­li­neet
  • Pal­kin­not
  • Läm­mi­tet­ty pilk­ki­mök­ki (mök­kiin mah­tuu 6 pilk­ki­jää)
  • Läm­mi­tet­ty sau­na ja kyl­py­pal­ju (2600 l, mitoi­tus 8-10h­lö)
  • Nuo­tio­ruo­kai­lu ja noki­pan­nu­kah­vit
  • Lop­pusii­vous

Ajankohta:

1.12-20.4. Jäi­den kes­tos­ta riip­puen

Henkilömäärä:

5-20

Huomioitavaa:

Varaat­han tar­peek­si läm­pi­mät ulkoi­lu­va­rus­teet, sekä sopi­vat jal­ki­neet ulko­na liik­ku­mi­seen.

Hinta:

Alkaen 65€ /hlö

Facebook
Instagram