Kirjolohen sukelluskalastus harppuunalla

Sukelluskalastus on vapaasukellusvälinein sekä harppuunan avulla tapahtuvaa kalastusta.

Sukel­lus­ka­las­ta­jat eivät käy­tä pai­neil­ma­lait­tei­ta kuten lai­te­su­kel­ta­jat vaan sukel­ta­mi­nen tapah­tuu hen­keä pidät­täen, kuten vapaa­su­kel­luk­ses­sa. Sukel­lus­ka­las­tus­ta kut­su­taan usein myös harp­puu­na­ka­las­tuk­sek­si.

Harp­puu­na­ka­las­tus­ta harr­ras­ta­vil­le sukel­ta­jil­le Fis­hing Lea­de­rin sam­mak­ko­lam­men koh­de sovel­tuu täy­del­li­ses­ti puh­taan kir­kas­ve­ti­sen vesis­tön ansios­ta. Näky­vyyt­tä on usei­ta met­re­jä ja saa­lis­ka­loi­na ovat kir­jo­lo­hi ja sii­ka. Kalas­tus tapah­tuu omil­la varus­teil­la.

Pakettiin sisältyy:

  • Koh­teen päi­vä­vuo­kra
  • Majoi­tus ja sau­na

Ajankohta:

Tou­ko-Loka­kuu

Hinta:

Kysy tar­jous!

Facebook
Instagram