Punaniskan puuhapuisto Pohjalaiseen tyyliin

”Red Neck Putterpark”

Yri­tys- ja polt­ta­ri­ryh­mil­le suun­nat­tu ”Crazy Mul­tiad­ven­tu­res” -set­ti sisäl­tää hul­lun kah­joa toi­min­taa. Ohjel­ma­pa­ket­ti sisäl­tää adre­na­lii­nia nos­tat­ta­vaa toi­min­taa. Puu­ha­puis­tos­sa pää­set kokei­le­maan aina vii­kin­ki­kir­veen hei­tos­ta eri­lai­sia ammun­ta­tai­to­ja vaa­ti­viin ratoi­hin.

Puuhapuisto Hinnasto

Hen­ki­lö­mää­rä: 5-15 hen­ki­löä

Radan kes­to n. 4h ryh­mä koos­ta riip­puen

Facebook
Instagram