Sammakkolammen kämppäkartano

”Tuk­ki­met­sän kes­kel­lä kris­tal­lin­kirk­kaan erä­maa­jär­ven ran­nal­la”

Sammakkolammen kämppäkartano

Sam­mak­ko­lam­men Kämp­pä­kar­ta­no sijait­see mys­ti­sen van­han tuk­ki­met­sän kes­kel­lä. Käm­päl­tä avau­tuu komea mai­se­mai­nen kir­kas­ve­ti­nen erä­maa­lam­pi. Kämp­pä­kar­ta­no sovel­tuu rau­hal­li­suut­ta kai­paa­vil­le yksi­tyis­hen­ki­löil­le ja yri­tys­ryh­mil­le, sil­lä vuo­kra­tes­sa­si Kämp­pä­kar­ta­non, vuo­kraat yksi­tyis­käyt­töö­si koko piha­pii­rin lohi­lam­pi­neen. Ran­ta­sau­na sisäl­tyy käm­pän vuo­kraan, ja lam­men ran­nas­ta löy­tyy myös jät­ti­pal­ju jos­sa voit naut­tia upeis­ta mai­se­mis­ta. Kan­sal­lis­puis­ton mer­ka­tut pati­koin­ti­rei­tit ja Met­sä­hal­li­tuk­sen met­säs­tys­maat löy­ty­vät aivan nur­kan takaa. Kämp­pä­kar­ta­non pihas­ta löy­tyy kol­me koi­ra­tar­haa. Kämp­pä­kar­ta­no on koi­rays­tä­väl­li­nen, ja isol­le puo­lel­le kämp­pä­kar­ta­noa koi­rat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Terä­vään pää­tyyn koi­rien vie­mi­nen on kiel­let­ty.

Käm­päs­sä on keit­tiö, iso tupa jos­sa on 4 ker­ros­sän­kyä, ja lisäk­si kak­si makuu­huo­net­ta, jois­ta toi­ses­sa yksi ker­ros­sän­ky ja toi­ses­sa 2 sän­kyä. Lisäk­si pää­ty­käm­päs­tä löy­tyy 4 ker­ros­sän­kyä. Kämp­pä­kar­ta­nol­le mah­tuu majoit­tu­maan 25 hen­ki­löä.

Laa­joi­hin met­säs­ty­sa­luei­siin voit tutus­tua lin­kis­tä:

ErämaaKylpylä

Tila­vas­sa ran­ta­sau­nas­sa sau­not isom­mal­la­kin poru­kal­la, ja varaa­mal­la ison idyl­li­sen 8-10 hen­ki­lön kyl­py­pal­jun (vesi­ti­la­vuus 2600 lit­raa) pää­set koke­maan erä­maa­kyl­py­län rau­hal­lis­ta ja ren­tout­ta­vaa tun­nel­maa par­haim­mil­laan, sil­lä mikä oli­si muka­vam­pi tapa huuh­toa nyky­ai­kai­sen hek­ti­sen arjen rasit­teet pois, kuin naut­tia luon­non hil­jai­suu­des­ta ja rau­has­ta kyl­py­pal­jus­sa ren­tou­tuen. Sam­mak­ko­lam­mes­sa on myös uin­ti­mah­dol­li­suus ja avan­to on auki tal­vi­sin.

Ajo-ohjeet

Per­hon suun­nas­ta tul­taes­sa: 13 tiel­tä Teboi­lin koh­dal­ta kään­ny vasem­mal­le Kivi­jär­ven suun­taan. Aja 10.5 km ja kään­ny vasem­mal­le Koi­ra­sal­men suun­taan Sysi­lam­men­tiel­le. Aja 2,7 km ja vasem­mal­la tien­vii­tas­sa lukee Sam­mak­ko­lam­min­haa­ra 1

Kyy­jär­ven suun­nal­ta tultaessa:13 tiel­tä Teboi­lin koh­dal­ta kään­ny oikeal­le Kivi­jär­ven suun­taan. Aja 10.5 km ja kään­ny vasem­mal­le Koi­ra­sal­men suun­taan Sysi­lam­men­tiel­le. Aja 2,7 km ja vasem­mal­la tien­vii­tas­sa lukee Sam­mak­ko­lam­min­haa­ra 1

Kivi­jär­ven suun­nas­ta tul­taes­sa: aja Han­non­sal­mes­ta Per­hon suun­taan n. 20 km ja kään­ny oikeal­le Koi­ra­sal­men suun­taan Sysi­lam­men­tiel­le. Aja 2,7 km ja vasem­mal­la tien­vii­tas­sa lukee Sam­mak­ko­lam­min­haa­ra 1

Koi­ra­sal­men luon­tu­val­ta tul­taes­sa läh­de Per­hon suun­taan 7 km ja Sysi­lam­men ris­teyk­sen koh­dil­ta kään­ty­mi­nen seu­raa­vas­ta oikeal­le Sam­mak­ko­lam­men­haa­ra 1.

Kalastaminen Sammakkolammessa

Lupa­hin­ta 20€/vrk (sis. 2 lohi­ka­laa)
Venei­den vuo­kra 20e / vrk

Kos­ka haluam­me taa­ta asiak­kail­lem­me täy­den rau­han ja yksi­tyi­syy­den koh­tees­sam­me, Sam­mak­ko­lam­peen ei myy­dä eril­li­siä kala­lu­pia, lupien osta­mi­nen on mah­dol­lis­ta ainoas­taan Kämp­pä­kar­ta­non vuo­kran­neil­le.
Poh­jaon­ki­ka­las­tus eril­li­sen sopi­muk­sen mukaan tai varaa­mal­la  ”Easy Fis­hing ”pake­tin

Sam­mak­ko­lam­peen teh­dään sään­nöl­li­ses­ti kir­jo­lo­hen istu­tuk­sia ympä­ri vuo­den. Lam­mes­sa on myös luon­tai­nen sii­ka­kan­ta

Varustelu

Astiasto/Perus ruo­an­lait­to­vä­li­neet
Kaa­su­jää­kaap­pi 190+30 lit­raa
Kaa­su­lie­si
Ase­kaap­pi

Ulko­tu­li­paik­ka
Savus­tus­pönt­tö
Ros­vo­pais­ti­mont­tu

Puu­va­ras­to
Koi­ra­tar­hat
Nyky­ai­kai­set bioul­ko­käy­mä­lät

Sou­tu­ve­neet (erik­seen vuo­krat­ta­vis­sa myös säh­kö­pe­rä­moot­to­ri)
Pelas­tus­lii­vit
Pilk­ki­mök­ki
Jät­ti­pal­ju 2600 l (täyt­tö tapah­tuu polt­to­moot­to­ri käyt­töi­sel­lä vesi­pum­pul­la)
Ran­ta­sau­na

Säh­köt akuil­la 12 V ( Lada­taan tar­peen mukaan aggre­gaa­til­la )
Käyt­tö­ve­si kai­vos­ta ( Kai­vos­sa on läh­de­vet­tä, mut­ta veteen ei ole teh­ty vesi­tut­ki­mus­ta, joten suo­si­tel­laan keit­tä­mään)
Kämp­pä­kar­ta­no on varus­tel­tu myös monen suo­si­tun piha­pe­lin tar­pein (esim. sul­ka­pal­lo, mölk­ky, tikan­heit­to…

Hinnasto

Majoitus (sis. Rantasaunan)

150€ vrk arki­sin
350 e/vklp
700 e/vk
Pidem­mis­sä vuo­krauk­sis­sa kysy kil­pai­lue­dul­li­nen hin­ta

Paljun vuokra

150 e/vrk
Pidem­mis­sä varauk­sis­sa kysy tar­jous

Erämaan Saunaillat paketti

alkaen 200€ sisäl­tää Sau­nan ja Kyl­py­pal­jun 
käy­tön.

Etäisyydet

Kaup­pa 11km
Ravin­to­la 21km
Kan­sal­lis­puis­to 4,5km
Koi­ra­jär­ven luon­to­tu­pa 7km
Met­säs­tys­maat 100m
Ran­taan n. 20m

Facebook
Instagram