Kirjolohen soutu

Kirjolohen Soutu Erämaalammella

Sam­mak­ko­lam­men läh­de­pi­toi­nen vesis­tö erä­maa­mai­se­mis­sa tar­jo­aa poru­kal­le­si ren­tout­ta­van elä­myk­sen kir­jo­lo­hen ja sii­an kalas­tuk­sen paris­sa. ( Lam­mes­sa luon­tai­nen sii­ka­kan­ta ) Käy­tet­tä­vis­sä on kuusi kol­men hen­gen sou­tu­ve­net­tä. Pie­nen kalas­tus­kil­pai­lun jär­jes­tä­mi­nen vene­kun­nit­tain tar­jo­aa mie­leen­pai­nu­van akti­vi­tee­tin esi­mer­kik­si yri­tys­po­ru­koi­den tyky- ja tyhy -päi­vil­le . Onnis­tu­neen päi­vän jäl­keen on muka­va men­nä jat­ka­maan iltaa sau­noen sekä erä­maa­kyl­py­läs­tä naut­tien.
Lam­peen on siir­tois­tu­tet­tu myös suur­ah­ve­nia. 

Pakettiin sisältyy:

  • Kalas­tus­lu­vat
  • Veneet ja kalas­tus­vä­li­neet (mah­dol­li­set vie­he­tap­piot las­ku­te­taan eri sopi­muk­sen mukaan)
  • Val­miik­si läm­mi­tet­ty sau­na ja iso 8-10 hen­ki­lön kyl­py­pal­ju
  • Majoi­tus Kämp­pä­kar­ta­nol­la
  • Lop­pusii­vous

Lisäpalvelut:

Valit­se­ma­si ruo­kai­lut. Lisä­lo­het 15€

Ryhmäkoko:

5-18 / hlö

Hinta:

Alkaen 75€ / hlö

Facebook
Instagram